Zipyho kamarádi v 2. A

Zipyho kamarádi v 2. A

Ve 2. A jsme s paní učitelkou Strnkovou zahájily program Zipyho kamarádi, aneb učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace. Program má 24 vyučovacích hodin, během kterých se zaměříme na emoce, komunikaci, podporu vztahů, řešení konfliktů, vyrovnání se změnou nebo ztrátou a dalšími obtížemi. Vše probíhá hravou formou, během které si čteme příběhy, malujeme, hrajeme scénky a někdy i trochu cvičíme.

Výtvarná výchova 6.-7. tříd s psychologem

Výtvarná výchova 6.-7. tříd s psychologem

V březnu jsme měli úplně jiné téma. Doposud jsme prozkoumávali zejména sebe, kdo jsem a co jsem. Tentokrát jsme se podívali na rodinu, ve které žiji a ze které pocházím. Tématem pro březnovou výtvarnou výchovu bylo zadání: Moje rodina ve filmu. Jaký by to byl film? Jak by se jmenoval? Žáci měli možnost vybírat…

Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na přijímací zkoušky

První psychická pomoc, aneb jak na stres – to jsou témata, kterými se v rámci dvou vyučovacích hodin zabývali postupně všichni žáci devátých tříd. S naší školní psycholožkou žáci prošli nejen teorii, ale zejména praktický nácvik. Trénovali nejen relaxaci, zklidnění stresu, úzkosti, strachu pomocí dechu nebo pozitivní myšlenky. Tak také aktivní vybití…

Podporujeme dobré vztahy v 5. A 

Podporujeme dobré vztahy v 5. A 

Třída měla možnost 13. února zažít preventivní program na podporu dobrých vztahů s naší školní psycholožkou. Děti mají celý rok téma Harry Potter, takže i program byl v tomto duchu.   Na začátek jsme se přivítali v kruhu, nastavili jsme si pravidla a společně jsme se naladili na práci. Děti si vymýšlely kouzelnické jméno, které by je…

Lednová výtvarná výchova se školním psychologem 6. a 7. třídy

Lednová výtvarná výchova se školním psychologem 6. a 7. třídy

V lednu jsme ještě žili dozvuky novoročních ohňostrojů. Proto jsme jako společné téma zvolili: Ohňostroj mých emocí. Děti si měly představit, že jsou jejich emoce jako ohňostroj. Povídali jsme si o tom, že emoce jsou energie, která musí z těla ven vhodným způsobem. Pokud v sobě emoce držíme, může nám to po delší době způsobit…

Výtvarná výchova se školním psychologem 6. a 7. třídy-ořechové lodičky

Výtvarná výchova se školním psychologem 6. a 7. třídy-ořechové lodičky

V prosinci jsme měli společné téma k tvoření vánoční lodičku. Děti si měly představit, že by tou lodičkou byly. Jak by jejich lodička vypadala? Byla by malá nebo velká, jakou by měla skořápku? Jak by vypadala jejich svíčka? Malá, velká, tenká, tlustá…a jaký by byl jejich plamínek? Malý nebo velký a jakou by…

Školní psycholog v Českém rozhlase Hradec Králové

Školní psycholog v Českém rozhlase Hradec Králové

Naše školní psycholožka PhDr. Alena Šustrová byla pozvána do Českého rozhlasu a to do pořadu Radioporadny. Jednalo se o 3 krátké vstupy mezi písničkami a rozhovor s ní vedla Jana Kudyvejsová. Tématem rozhovoru mělo být: Jak s dětmi komunikovat, aby nás poslouchaly, ale jak to tak bývá, povídání se stočilo také někam jinam. Podle potřeb…

Psycholog na Klicperce – strašidla

Psycholog na Klicperce – strašidla

Měsíc listopad, který je jeden z nejtemnějších měsíců v roce, jsme věnovali potkání se s vlastními strachy, protože se každý něčeho bojíme. Cílem práce nebylo uvrhnout děti do strachu a beznaděje, ale právě naopak. Chtěli jsme otevřít toto téma, abychom viděli, že máme často společné obavy a vzájemně si dodali odvahu a podpořili se v boji se…

Školní psycholog na Klicperce

Školní psycholog na Klicperce

Na základě projektu Šablony I získala naše škola na částečný úvazek školního psychologa. Díky tomu, že je od tohoto roku školní psycholog na škole častěji, může se zaměřit i na osobnostně sociální rozvoj dětí a práci ve skupině. Je to velký důležitý krok na úrovni prevence. Přemýšleli jsme, jak vnést práci s třídami a skupinami…