Informace o provozu podatelny (povinně zveřejněné na www stránkách školy).

a) Adresa:

Základní škola, V. Kl. Klicpery 561, Nový Bydžov, 504 01

telefon: 495 490 345

b) Úřední hodiny

pondělí – pátek: 7:00 – 14:00

c) Elektronická adresa

www.klicperka.cz;  skola@klicperka.cz

d) Identifikátor datové schránky

ID datové schránky: vs4mqbn

e) Další možnosti elektronické komunikace

nejsou

f) Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě

Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:

 • *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),
 • *.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),
 • *.XML (Extensible Markup Language Document),
 • *.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),
 • *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),
 • *.ODT (Open Document Text),
 • *.ODS (Open Document Spreadsheet),
 • *.ODP (Open Document Presentation),
 • *.TXT (prostý text),
 • *.RTF (dokument v textovém standardu RTF),
 • *.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),
 • *.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),
 • *.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),
 • *.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • *.PNG (Portable Network Graphics),
 • *.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),
 • *.GIF (Graphics Interchange Format),
 • *.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • *.WAV (Waveform Audio Format),
 • *.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty

CD, DVD

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód,  určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.