V lednu jsme ještě žili dozvuky novoročních ohňostrojů. Proto jsme jako společné téma zvolili: Ohňostroj mých emocí. Děti si měly představit, že jsou jejich emoce jako ohňostroj. Povídali jsme si o tom, že emoce jsou energie, která musí z těla ven vhodným způsobem. Pokud v sobě emoce držíme, může nám to po delší době způsobit obtíže. Každá emoce má svůj význam, každá emoce je důležitá, ale je potřeba s ní vhodně nakládat. O tom, jak na silné emoce, si budeme povídat v rámci preventivního programu jindy. Dneska nám šlo o to je pouze znázornit.
Jak je můj ohňostroj velký? Jak bohatý? Jak je barevný? Je tam jen jedna emoce nebo by jich tam bylo více? Jakou má vlastně moje emoce barvu? Jak se teď mám, jak se cítím?

A jak to vypadalo v praxi?
„Je tam víc emocí, teď se toho děje tolik, jako například ta střelba v Praze na škole, takže je tam strach, ale i radost, ale ta je teď docela překrytá “.
„Je tam víc barev, to jsou emoce, které jsou kolem mě a pak jsou i ty barvy na mě, to jsou emoce nebo zkušenosti, které se na mě už usadily, některé na mě teprve dopadají, jiné jsou ještě kolem “.
„Ten ohňostroj je takový oddělený, barvy jsou oddělené, protože mám teď v hlavě docela klid, před tím tam byl zmatek, to by to bylo víc rozpité“.  
„Je to takový mrak, co nade mnou visí, sice je to tmavé, ale má tam být radost“.

Ačkoliv děti pracovaly samostatně, bylo zajímavé sledovat, že se jim obrázky v rámci třídy barevně slaďovaly. Jako by to odráželo nejen jejich osobní náladu a emoce, ale i emoční atmosféru ve třídě. S dětmi jsme se většinou potkávaly po uzavření známek, většinu písemek měly za sebou, bylo to pro ně hektické a náročné období. V měsíci únoru budou mít od výtvarné výchovy s psychologem přestávku, protože budou společně chystat výzdobu a projekty na den otevřených dveří. Poté se vrhneme na další společnou práci. Za nás to má smysl, děti se učí o sobě hovořit, rozvíjejí tak své socio-emoční dovednosti, a to je pro duševní zdraví nezbytné.


Za ZŠ Klicperka:
Mgr. Hana Jarošová, vyučující výtvarné výchovy
PhDr. Alena Šustrová, školní psycholog