Podívejte se, jak jsme druhý týden v červnu odletěly na španělský ostrov Tenerife, kde nás v rámci projektu Erasmus+ čekala další výzva v podobě metodického kurzu zaměřeného na nejnovější přístupy ve vzdělávání. Naše každodenní lekce vedla energická Španělka Marta, která nás seznámila s celou řadou moderních aktivit souvisejících nejen s výukou, ale zároveň také s celistvým rozvojem dítěte. Velkým plusem byl i fakt, že Marta je Gestalt terapeutkou a její znalosti z této oblasti pozdvihly kurz na ještě vyšší úroveň. Během našich setkání jsme také dostaly prostor pro vytvoření portfolia aktivit a her a již se těšíme, až vše budeme moci využít v našich hodinách na Klicperce.
Přínos tohoto kurzu, stejně tak i celého projektu, do kterého jsme se jako škola letos zapojili, spatřujeme nejen v získání znalostí, ale také v navázání kontaktů a vzájemném obohacení se s dalšími učiteli. V rámci každého výjezdu jsme měli všichni možnost získat spoustu cenných informací o fungování a systémech škol z celé Evropy.
Děkujeme vedení školy za podporu při uskutečňování jednotlivých mobilit a Evropské unii za možnost se projektu zúčastnit.


Andrea Maxová
Barbora Syřiště Steklá

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo DZS. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.