Zápisy dětí do 1. tříd proběhly prezenčně za přítomnosti dětí a jejich rodičů v pondělí 3. dubnav úterý 4. dubna 2023. Zapsáno bylo 46 dětí, které se rozdělí do dvou tříd. Třídní učitelkou v 1. A bude Lucie Bradnová a v 1. B Kateřina Němečková. Zápisy probíhají on-line až do konce dubna 2023.

Na budoucí školáčky se již ve čtvrtek 20. dubna těší jejich třídní učitelky na 1. ŠKOLIČCE. Ta se bude konat od 16:00 hodin v prostorech, kde probíhal zápis a kam budou od 1. září pravidelně docházet.  😉

Budeme přát našim školáčkům, aby ve škole potkali skvělé kamarády, aby je učení těšilo a získali pevné základy do života. Třídním učitelkách přejeme, aby vědomosti, aktivita a zájem dětí, který prokázali u zápisu, stále pokračoval. A přání pro rodiče jsou jejich spokojené dětičky. 🙂