Podívejte se, jak jsme ve v pondělí 4. září 2023 zahájili nový školní rok 2023/2024. Zvláště slavnostní byl tento den pro naše prvňáčky, kteří přišli do školy úplně poprvé. Celá slavnostní událost proběhla v Jiráskově divadle, kde jsme s radostí uvítali i jejich rodiče. Nejprve dětem vykouzlil úsměv na tváři Kašpárek, který svým humorem rozehnal veškerou nervozitu v sále. Společně s ním noví žáčci přivolali pana ředitele, Miroslava Janouška, který s ostatními členy pedagogického sboru, prvňáčky přivítali do nové etapy jejich života. Na památku dostali upomínkové listy a kotilionky s logem školy. Po slavnostním přivítání, třídní učitelky Lucie Bradnová a Kateřina Němečková, si je odvedly do tříd a děti zasedly do lavic ve své třídě a my jim můžeme už jen popřát úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně kamarádů a spoustu společných příjemných zážitků.