Tento měsíc jsme se inspirovali oslavami Filipojakubské noci (Pálení čarodějnic). Žáci měli za úkol namalovat si a barevně namíchat svůj posilňující lektvar, díky kterému by se jim v životě víc dařilo, byli by spokojenější, úspěšnější….

A lektvar to nebyl ledajaký. Přísady do svého nápoje hledali žáci pro sebe na míru mezi Kartami ctností (karty dobrých vlastností). Tato metodická pomůcka obsahuje 34 různých kladných vlastností a slouží žákům jako zraková podpora pro pochopení abstraktních pojmů jako je trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, atd. Na kartách jsou ctnosti doprovázené jednoduchou grafikou, ze které se dá dobře odečíst, jak se daná ctnost projevuje v životě, ať už v jednání s druhými nebo v přístupu k sobě.

Více o projektu Výchova ke cnostem se může dočíst zde: https://vychovakectnostem.cz/

A jak to vypadalo u nás v praxi? Co žáci nejvíce potřebují, co si nejvíce pomyslně míchali do svých lektvarů?

Mezi žáky 6.-7. tříd je největší potřeba:

  • ODVAHY – ve smyslu nebát se začít něco dělat nebo se prosadit víc v kolektivu 
  • TRPĚLIVOSTI – mít víc trpělivosti při nezdaru, učení, ve vztazích
  • SEBELÁSKY –  hodně časté téma, mít se víc rád, větší sebedůvěra
  • DŮVĚRY – ať už ve smyslu důvěry v okolí, kamarády, ale i sám v sebe

Mezi další schopnosti, které by žáci rádi získali, řadili také: vytrvalost, nadšení pro nějakou věc, samostatnost, zodpovědnost, upřímnost, pracovitost, spravedlnost, starostlivost.

Vést tyto rozhovory s žáky je vždy zajímavé a přínosné. Co jiného jim přát, než aby si vysněné vlastnosti a dovednosti zvládli v životě osvojit a rozvíjet nejen o magické Filipojakubské noci.

Za ZŠ Klicperova:

Mgr. Hana Jarošová, vyučující výtvarné výchovy

PhDr. Alena Šustrová, školní psycholog