Podívejte se, jak se obě třetí třídy ve středu 28. 2. zúčastnily v obci Robousy edukačního programu Velikonoce na faře. Fara patří jičínskému muzeu, které zde pořádá Velikonoce se vším všudy. Děti zde malovaly kraslice, pletly pomlázky a upekly si velikonočního beránka. Také si poslechly přednášku o tradičních velikonočních zvycích. Až na deštivé počasí, které nás provázelo celou cestu autobusem, se akce vydařila a dětem přinesla určitě mnoho nových informací a zkušeností.