Podívejte se, jak jsme si užili měsíc únor ve ŠD 3. tříd a ŠK. Povídali jsme si o tom, jak se máme správně chovat, a to jak k sobě navzájem, tak v divadle, restauraci… Zároveň jsme se učili vzájemné toleranci. Kreslili jsme portrét svého spolužáka, kterého jsme se následně snažili poznat. Únor se nese ve znamení masopustu a karnevalu, proto jsme si připomněli tradice, které s masopustním obdobím souvisejí a užili si karnevalové odpoledne v tělocvičně, kde si pro nás žáci 7. C připravili pestrý a zábavný program.