Piškvorkový turnaj připravila 5.B pro děti 3. – 5. tříd. Konal se ve středu 19. dubna 2023 ve třídě 5. B a zúčastnilo se 28 dětí.  A jak to dopadlo?

Na 1. místě se umístila Izabela Frýdová ze 3.B, na 2. místě Vojta Kinčl 5.B a na 3. místě Jaroslav Jílek 5.A.

Poděkování všem soutěžícím i žákům 5. B za přípravu, hlavně Matějovi Čihákovi za pečlivou přípravu.

Kateřina Němečková, třídní učitelka 5. B

Poděkování patří přípravnému týmu turnaje za přípravu, zajištění odměn i  realizaci celé soutěže pod vedením třídní učitelky.  😛

vedení školy