PODÍVEJTE SE, jak v  pondělí 31. 1. 2023  po několika letech naši školu opět navštívili lektoři vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách. Besed v délce 45 minut pořádaných společností EKO-KOM a. s. se zúčastnily třídy prvního i druhého stupně.  

Cílem tohoto programu je vzdělávat děti a mládež v oblasti správného nakládání s odpady a chápat význam recyklace. Žáci měli možnost diskutovat i řešit praktické problémy, které se týkají odpadů, jejich správného třídění a následného zpracování. Besedy byly interaktivní a poutavé a rozvíjely u žáků odpovědnost za čistotu životního prostředí. Na závěr besed si žáci své znalosti a dovednosti v třídění odpadů prověřili v soutěžích. Na vítěze čekaly drobné odměny.

Irena Doležalová, koordninátorka EVVO

Vedení školy děkuje naší koordinátorce za skvělou přípravu celé akce. 🙂