Ve čtvrtek 21. března 2024 se v před Městskou knihovnou v Novém Bydžově odehrála slavnostní událost – sázení Lípy KLICPERKY. Na fotografie z této akce se můžete podívat ZDE.

Strom jsme s žáky 2. tříd sázeli na místě, které nám bude neustále připomínat naše hodnoty a inspirovat budoucí generace. Lípa je symbolem svobody a demokracie již od nepaměti. Sázením lípy jsme přispěli k ochraně životního prostředí.

Děkujeme všem, kteří se na této události podíleli!

  • Žákům 2. tříd ZŠ V. Kl. Klicpery za přípravu terénu, fyzickou práci, zkrášlení okolí lípy a samotné sázení.
  • Odboru životního prostředí Města Nový Bydžov za vhodný výběr místa pro lípu.
  • Zaměstnancům TS Města za vyfrézování pařezu stříbrných smrků a panu Radkovi Nečesanému za vyhloubení velké jámy.
  • Firmě OK ZAHRADY, paní Petře Chocenské, panu Janu Strašíkovi a Václavu Hladíkovi za odborné vysvětlení zajímavostí o lípě a osázení.
  • Rodičům za přípravu občerstvení.
  • Všem zúčastněným za skvělou atmosféru a podporu.

Věříme, že nám lípa bude přinášet radost a inspiraci. Ať je symbolem krásy, síly a odolnosti. V budoucnu plánujeme umístit pod lípu lavičku, aby se stala i místem odpočinku a relaxace, třeba i s vypůjčenou knihou z místní knihovny.

Pavlína Strnková