PODÍVEJTE SE, jak jsme ve čtvrtek 29. 6. 2023 byli svědky každoročního slavnostního vyřazení deváťáků v Jiráskově divadle.

Protože se jedná o slavnostní událost zahájili jsme kulturním vystoupením. Skladbu ToxiCity na bubny brilantně zahrál Honza Strnka z 9. C a svižně to rozjel.

V pomalejším tempu byl slavnostní proslov pana ředitele RNDr. Miroslava Janouška.
Pak nám osvědčená moderátorská dvojice Anička Strnková (7. B) a Sebastian Sajkršmíd (7. A) pozvala na jeviště Andreu Ludvíkovou a Pepu Borovski z 9. C, kteří si připravili krásnou píseň z pohádky Kouzla Králů. „Křoví“ jim vytvořilo osm spolužáků, kteří dotvořili romantický projev obou zpěváků.

Následovala krátká prezentace fotografií žáků 9. A.

Pak už moderátoři pozvali absolventy na pódium. Po jejich nastoupení třídní učitelka Irena Doležalová promluvila k nim i rodičům. Další úlohou moderátorů bylo představit jednotlivé absolventy a jejich vybrané střední školy. Květinu, pamětní list a poukázku na nahrané rozloučení předali ředitel školy, třídní učitelka a zástupce 9. B v Klubu přátel Klicperky paní Veronika Kořínková.
Nechyběl ani tradiční projev zástupců třídy – Petry Petráčkové a Jana Vojtěcha, kteří zhodnotili svých devět let ve škole.
Žáci se rozloučili a za vydatného potlesku se žáci vraceli do zákulisí. Klavírní skladbu Odpoledne od Yanna Tiersena bezchybně zahrála Petra Petráčková z 9. A.

Tím se program překlopil do své druhé třetiny.

Prezentace fotografií za celou dobu školní docházky třídy 9. B.

Vyřazení žáků 9. B mělo podobný scénář – po jejich nastoupení jsme slyšeli upřímná slova třídní učitelky Jany Dymešové. Z prezentace, kterou si připravili, jsme se dozvěděli, kam odchází studovat. I 9. B obdržela pamětní list od třídní učitelky, květinu od ředitele školy a poukázku od zástupkyně 9. C v KPK Nikoly Brettové.

Poté následoval projev Sáry Kmínkové a Klaudie Vinopalové, který zapůsobil vtipným shrnutím všeho podstatného.

Svižným nástupem se předvedla třída 9. C. Po jejím seřazení následovala upřímná slova třídní učitelky Karolíny Khorelové a jedno oko nezůstalo suché. I na žáky třídy C čekal upomínkový list, květina a poukázka od zástupkyně KPK z 9. A Dagmar Pecharové.

Když ke klavíru usedl Dominik Vaníček (9. C) si vzali mikrofon Elena Reiszová a Nikola Josef Borovski a za hudebního doprovodu pronesli svoji řeč.
Nakonec ukázka zážitků během školní docházky, kterou žáci 9. C vložili do prezentace fotografií.

Moderátoři pozvali všechny žáky na jeviště a následovalo jejich taneční vystoupení, které s nimi nacvičila Pavlína Zmítková a v textu zazněla píseň Show must go on …

A pak už přišlo finále. Na jeviště přišli žáci všech tříd, aby se představili směsí závěrečných písní, které si nacvičili pod vedením Pavlíny Strnkové. Žáci odcházeli z pódia, publikum jim poděkovalo potleskem a v očích rodičů se objevovaly slzičky dojetí.

Poděkování zaslouží všichni deváťáci, třídní učitelé, vystupující, moderátoři a všichni, kteří se podíleli na jeho přípravě. Za skvělý scénář, režii a velkou trpělivost při nacvičování patří poděkování Martině Novákové, které pomáhala i Pavlína Strnková.
V zákulisí pomáhal s technikou Martin Šafařík, zajištění hladkému průběhu programu pomáhala Viktorka Bradnová a Amálka Janečková (8. A).

Deváťáci, jsme na vás pyšní a přejeme Vám hodně osobních i studijních úspěchů.
vedení školy