ZDE naleznete upravenou verzi ŠVP – Rohovín. Změny se týkají upřesnění v kapitole 1.4. Organizační schéma školy. Schvalovat se bude na další schůzi školské rady.