PODÍVEJTE SE, jak v pátek 14. října 2022 zavítaly obě druhé třídy do městské knihovny v Novém Bydžově, kam byly pozvány na moc zajímavou besedu paleontologa, cestovatele a spisovatele pana Mgr. Vladimíra Sochy, o dinosaurech. Během svého vyprávění a výborně připravené videoprojekce seznámil děti s vývojem a objevováním pozůstatků jednotlivých druhů dinosaurů. Děti nadšeně poslouchaly, občas samy pana přednášejícího doplňovaly svými znalostmi. Dozvěděly se například o nejnovějších pozůstatcích dinosaurů, o tom, že spinosaurus měl teplou krev, že dinosauři byli vyhubeni, když na Zemi spadl obří meteorit, že měli daleko blíž k ptákům než k plazům, a že tyranosaurus rex, který děti samozřejmě zajímal nejvíce, měl hlavu dlouhou 1,5 metru. Na konci přednášky si mohly děti zakoupit malé brožurky o dinosaurech s vlastnoručním podpisem pana Sochy.

Přednáška se dětem opravdu moc líbila a z knihovny odcházely velmi nadšené.