PODÍVEJTE SE, jak jsme se v únoru ve školním klubu věnovali rozličným tématům, od tradic masopustu a karnevalu po putování za pohádkou a etiketě malých školáků.
Pro děti je důležitý styk s vrstevníky a dalšími lidmi, se kterými se potřebují domluvit. Proto si stále připomínáme, jak, jde a ke komu se máme chovat. Všichni moc dobře víme, jak důležité je používat kouzelná slovíčka a s radostí tak děláme. Snažíme se být tolerantní a respektovat se navzájem.
Stále pokračuje naše oblíbené čtení. Právě čteme klasické pohádky od českých i cizích spisovatelů a porovnáváme rozdíly mezi nimi. Nechybí ani různé pohádkové hádanky a kvízy.
24. února jsme si užili krásný masopust, s koblihami, krásnými maskami a soutěžemi.