1. Klub tvoří zákonní zástupci žáků, kteří mají zaplacený členský příspěvek.
 2. Představenstvo se skládá zezástupců z jednotlivých tříd.
 3. Volba nových členů výboru a kontrolní komise
 4. Nové složení
  • předseda: Irena Špinarová (4. B) – nově zvolena
  • místopředseda: Martina Menclová (8. B)
  • členové: Lucie Bradnová (9. A), Markéta Hermanová (5. B), Jana Novotná (1. A) – nově zvolena
 5. Kontrolní komise:
  • Členové: Ilona Trutnovská (6. A) – nově zvolena, Olga Čiháková (6. B a 9. A), Martin Mach (3. A)
 6. Poděkování za přípravu Zahradní slavnosti –hlavním organizátorkám – Veronika Kořínková, Lucie Bradnová a všem aktivně zapojeným zástupcům KPK a dalším rodičům žáků J
 7. Rozpočet školy
 8. Co nového na škole?
 9. Hospodaření KPK ke dni 14. 11. 2023:
  • Pokladna                         2 966,00 Kč
  • Bankovní účet                 134 605, 84 Kč
 10. Příspěvek na rok 2023–2024  – 200 Kč.
  • Pravidla: platí se za rodinu – STARŠÍ SOUROZENEC (do seznamu doplnit jméno sourozence a třídu). Od rodičů vybrat příspěvky a odevzdat třídnímu učiteli ještě dnes.
  • Platbu můžete uhradit v hotovosti třídnímu učiteli, nebo převodem na účet školy: 318 446 491/0300. Variabilní symbol pro platbu naleznete ve webové aplikaci Bakaláři v záložce OSOBNÍ ÚDAJE/Přehled osobních údajů (VAR_SYM) vašeho dítěte.
  • Příspěvky se používají
1. ročníkAdaptační pobyt7000 Kč
2. ročník – 5. ročníkVícedenní pobyt (lyžařský, ŠVP, …)7000 Kč
6. ročníkAdaptační pobyt7000 Kč
6. až 9. ročníkLyžařský kurz7000 Kč
9. třídyRozloučenívideo z rozloučení
Odměny pro žákyMimořádné úspěchy v soutěžíchx . 500 Kč
Poukázka na film. představeníx . 70 Kč
 1. Krabička úsměvů
  • Pojďme spolu zase udělat svět trochu hezčí. Pojďme ukázat dětem, že je hrozně fajn udělat někomu radost. Vyhlašujeme tedy opět sbírku s názvem „KRABIČKA ÚSMĚVŮ“.
  • Kdokoli má tedy chuť, může se zapojit tím, že věnuje nějakou drobnůstku (ponožky, jmelí, hrníček, mýdlo, časopis, knížku), prostě cokoliv, o čem si myslíte, že by udělalo radost. Při loňském předávání nejvíc dojala osobní přáníčka, malůvky, vyrobené drobnosti, prostě něco, z čeho dýchlo to, že si někdo dal „práci“ vyrobit nebo napsat něco „od srdce“. A teď to nejhlavnější – vše prosím zabalte, klidně do obyčejné krabice, ale jde hlavně o zabalení dárku.
  • Přidáme přání, popřípadě zabalíme a 18. 12. 2023 budeme expedovat.
  • Velké PODĚKOVÁNÍ patří mamince našich žáků Janě Bognárové za skvělý nápad a realizaci této akce.
 2. Co chystáme:
  • Otevřená škola – 26. 3. 2024
  • Zápis do 1. tříd – 3. a 4. dubna 2024
  • Pochod na Hrádek – sobota 4. 5. 2024 (žádost o Grant Město Nový Bydžov)
  • Novobydžovský street – sobota 25. 5. 2024
  • Zahradní slavnost – pátek 14. 6. 2024.
 3. Stávka v pondělí 27. 11. 2023?
 4. Náměty a připomínky