Podívejte se na návštěvu prvních tříd v místní kostel sv. Vavřince. Pan farář nám ukázal celý kostel, včetně betlému. Viděli jsme i varhany a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací. Poté jsme se šli podívat na náměstí na betlém a zazvonili jsme si i na stromeček.