PODÍVEJTE SE, jak se naše páté třídy zapojily do projektu Paměť národa – Vyprávěj příběhy. Práce na toto téma trvala našim páťákům přes půl roku. Žáci si vybrali svého pamětníka, učili se s ním vést rozhovor, zjišťovali si historické souvislosti, prošli workshopem a poté vše zpracovali do lapbooku. Zajímavým způsobem poznali nedávnou historii, naučili se ptát svých babiček či dědečků na jejich mládí a zároveň mohli porovnávat dobu minulou se současností.
Celý projekt vyvrcholil slavnostní prezentací dětských prací v Jiráskově divadle, kdy byli přítomni rodiče, děti a hlavně jejich pamětníci. Pro všechny byla připravena ukázka dávných her a říkadel, nechyběl ani doprovodný hudební program nebo dobové kostýmy, výstava starých knih a dokumentů a sladké i slané občerstvení.
Na závěr obdržel každý pamětník od svého vnuka či vnučky rudou růži jako velké poděkování za vše.
Celé odpoledne bylo slavnostní, všichni jsme si ho užili a tímto děkujeme i neziskové organizaci Post Bellum a paní Vlastníkové za tuto příležitost.
Vedení školy děkuje třídním učitelkám Lucii Bradnové a Kateřině Němečkové za vedení svých žáků celým projektem a za přípravu slavnostní prezentace pro rodiče a pamětníky.  😉