15. ročník přespolního běhu KLICPERKY aneb „Běhá celá škola“

Běh se uskuteční v úterý 19.  září 2023. Loňský ročník se bohužel vinou nepříznivého počasí zrušil, tudíž věřím, že o to více se na něj letos budete těšit.

Účastní se všechny třídy školy, počet běžců není omezen.

Sraz žáků 1. stupně je v 9:00 h u předního můstku na lukách. Učí se první hodinu a pak odcházejí žáci s učitelkami ze školy. Trať pro 1. stupeň měří 1000 m. Předpokládaný čas ukončení je v 11:30 hodin.

2. stupeň bude mít sraz na lukách ve 12:45 hodin, tj. vyučování končí po čtvrté hodině, pak je čas na oběd a odchod ze školy je v 12:30 hodin s třídními učiteli. Trať pro 2. stupeň měří 1500 m. Přepokládaný čas ukončení je v 14:30 hodin.

Každá třída dostane kartičky, běžci si je vyplní a třídní učitelé je vezmou s sebou na luka. Nejlepší závodníci budou ihned po ukončení běhu odměněni diplomy a sladkou odměnou.

Zvolte prosím vhodné oblečení i obuv úměrně k počasí. Na co největší účast se těší všichni organizátoři této akce.

Petr Mikšíček