Svoboda a volnost = MONGOLSKO.
Nekonečné pláně plné koní, krav, ovcí, poušť Gobi s kontrasty od písečných dun po údolí s dinosauřími vejci, typické jurty s pohostinnými obyvateli, velbloudí stáda, divoké hory, monumentální kláštery, velkolepý Ulánbátar, pastevci sobů i průzračná jezera. To vše je neuvěřitelná země, které se vnější svět dotkl, ale život tu stále běží jako v dávných dobách. Domov nomádů, kde čest, volnost a svoboda patří k sobě.
Se svými zážitky se podělí fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš, který vás svým putováním provede ve středu 25. ledna 2023 od 16 hodin v přízemí školy.
E.