PODÍVEJTE SE, jak dne 6. června 2023 vyrazily páté třídy na výlet do Kutné Hory. Nejprve nás čekala návštěva muzea stříbra, kde jsme si mohli připomenout život stříbrné šlechty. Dále jsme se přesunuli do středověkého dolu, což bylo pro mnoho z nás nezapomenutelným zážitkem. Získali jsme informace o dobývání a zpracování stříbrné rudy, o mincování a měli jsme možnost nahlédnout do havířské osady. Poté jsme se přesunuli k Chrámu svaté Barbory a dále do Kostnice, která všechny děti ohromila.
Velkou radost nám udělali žáci, neboť bodovali tento výlet „deset z deseti“.  🙂