Nejnovější příspěvky

Přijímací zkoušky NANEČISTO – pro žáky 9. tříd

Přijímací zkoušky NANEČISTO – pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče a studenti, rádi bychom Vás informovali, že v pátek 22. března 2024 proběhnou na naší škole V. Kl. Klicpery přijímačky nanečisto z českého jazyka a matematiky. Psát budou ti, kteří si podali přihlášku na střední školu, kde budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Ostatní budou rozděleni do 8. tříd, informace sdělí třídní…

6. A navštívila Městský úřad v Novém Bydžově

6. A navštívila Městský úřad v Novém Bydžově

V úterý 27. února jsme v rámci předmětu Výchova k občanství navštívili bydžovskou novogotickou radnici, sídlo městského úřadu v Novém Bydžově. Po příchodu jsme byli srdečně přivítáni panem místostarostou Matějem Novotným, který na nás již čekal v krásně zdobené zasedací síni. V těchto historických kulisách jsme se seznámili s činností zastupitelstva města a fungování úřadu. Dále jsme se dozvěděli o kompetencích…

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024 – 2025

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024 – 2025

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad je možné dodat: OSOBNĚ: Kdy: 3. a 4. dubna 2024, od 14:00 do 17:00 na vedlejší budově. Na žáčky budoucích 1. tříd se těší paní učitelky Michaela Hrušková…

Podporujeme dobré vztahy v 5. A 

Podporujeme dobré vztahy v 5. A 

Třída měla možnost 13. února zažít preventivní program na podporu dobrých vztahů s naší školní psycholožkou. Děti mají celý rok téma Harry Potter, takže i program byl v tomto duchu.   Na začátek jsme se přivítali v kruhu, nastavili jsme si pravidla a společně jsme se naladili na práci. Děti si vymýšlely kouzelnické jméno, které by je…