Jak je v úvodní infografice zapsáno, bylo podpořeno 64 žáků z naší školy v rámci individuální péče. Někteří přišli jednorázově, jiní docházeli/docházejí častěji. Témata jsou různá – od problémů s vrstevnickými vztahy, vztahy v rodině, obtíže spojené se zvládáním školní docházky, nízké sebevědomí, špatné nálady, různé strachy, hledání vlastní identity, strach z chyby, práce s emocemi obecně (vztekem), dodávání odvahy, výchovné obtíže. atd. Paleta je opravdu široká.

Školní psycholog nicméně nemá nahrazovat dlouhodobou péči psychoterapeuta. Nastavení této pozice je takové, že máme být přístupní co nejvíce a co největšímu počtu dětí. Někdo nás nazývá nízkoprahovými pracovníky. Proto máme radost, že číslo podpořených dětí je relativně vysoké a podařila se naplnit myšlenka dostupnosti péče všem, nejen pár vybraným dětem, které docházejí pravidelně a dlouhodobě.

Individuální podpora je nutná, ale ještě důležitější je prevence. Školní psycholog jako takový by měl co nejvíce pracovat s kolektivy.  A proto máme ještě větší radost, že se nám to během prvního roku s větším úvazkem psychologa na škole relativně podařilo naplnit. Z hlediska rozsahu přímé práce zabrala individuální péče 39% času a práce s třídními kolektivy 30% času.  Zbytek přímé práce byl věnován konzultacím s rodiči a učiteli. S třídními kolektivy nejčastěji řešíme – obecně osobnostně sociální rozvoj (jak se máme, kdo jsme, co jsme, co bychom rádi) nebo jak na zdravé vztahy ve třídě. Pro deváťáky byl letos sestaven program – Jak na psychickou přípravu před přijímačkami a v tomto duchu budeme určitě pokračovat dál ve školním roce 2024/25.

Přeji všem poklidné léto, dostatek odpočinku a v novém školním roce se budeme těšit opět v plné síle.

Za ZŠ Klicperova

PhDr. Alena Šustrová, školní psycholog