PODÍVEJTE SE, jak žáci 5. tříd se 12. 4. 2023 zúčastnili okrskového kola ve vybíjené spolu s družstvy ZŠ Karla IV., Hlušic, Smidar, Skřivan a Prasku. Po výborném výkonu se naše družstvo umístilo na krásném 2. místě, těsně za družstvem ZŠ Skřivany. 

Páťáci, gratulujeme k vašemu výkonu i výslednému umístění. 😛

Kateřina Němečková, třídní učitelka 5. B