Šest týmů z 8. a 9. tříd se pečlivě připravilo na souboj ve vědomostních, prezentačních, ale i sportovních úkolech. Mohla tak proběhnout školní soutěž PARAGRAF.

Soutěžící i diváky přivítali moderátoři Anna Strnková a Sebastian Sajkršmíd. Na rozehřátí byl připraven kvíz. Pak se jeviště zaplnilo různými rekvizitami, protože následovala série šesti vtipných scének. Žákům se podařilo s humorem ztvárnit nástrahy mobilních telefonů a reklam, jak se vypořádat se špatným dnem nebo připomenout hry našich rodičů.

Závažnější témata soutěžící zpracovali do prezentací a pak museli prokázat také své argumentační a komunikační dovednosti. Dotkli se například problematiky energetických nápojů, objasnili pojem FOMO, provedli nás světem financí nebo nástrahami světa internetu. Divákům vždy dané téma vysvětlili, upozornili na nebezpečí, ale zároveň nabídli i možnosti řešení nebo informace, kam se obrátit o pomoc. Předložili fakta získaná z různých zdrojů, dělali si i vlastní průzkumy a ankety mezi žáky.

Obratnost, taktika a rychlost hrály roli v kole sportovním, týmy se za mohutného povzbuzování diváků vybičovaly k maximálním výkonům.

V posledním kole „Porušíš zákon?“ se taktizovalo díky žolíkům Klicperákům. Soutěžící tipovali, zda figurantům je, či není 18 let. Sami si ověřili, že to opravdu není jednoduché.

Výkony soutěžících posuzovala porota ve složení Bc. V. Jiránková, sociální pracovnice Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, za naši školu pak pan ředitel RNDr. M. Janoušek a Mgr. T. Tomášková. Hodnocení jednotlivých týmů nebylo vůbec jednoduché, výkony byly často vyrovnané, takže nakonec o pořadí často rozhodl rozdíl jednoho bodu.

První místo a vstupenky do kina získalo družstvo z 9. A ve složení A. Janečková, K. Matysová, J. Čihák a M. Novotný. Jen o bod méně získali žáci z 8. C – N. Bencsiková, E. Veselá, A. Bolger a A. Ledvinka. Třetí místo obsadili N. Jindrová, N. Magdičová, L. Grusman a J. Chlumecký z 9. C. Všech šest družstev jako odměnu dostalo i poukázky na něco dobrého.

O doprovodný program se postaraly dívky z devátých ročníků. Nejprve na zobcovou flétnu zahrála N. Davidová, pak na choreografii Vymítání ďábla zatančily V. Bradnová a J. Barnetová.

Na závěr určitě patří poděkování moderátorům, soutěžícím, porotě, vystupujícím, technické podpoře i publiku za příjemně i poučně strávené dopoledne. Podívejte se:

P. Schovánková – metodik prevence, M. Nováková – výchovný poradce