Jak postupovat při změně hesla do účtu Microsoft 365, jehož součástí je i aplikace Teams, školní e-mail naleznete v přiloženém souboru

Vzhledem k tomu, že  tento účet je prioritně určen pro žáky, ale někdy jej používají i rodiče, je nutné, aby o případné změně hesla byli informováni všichni uživatelé účtu. Změní-li heslo k účtu rodič, je nutné to oznámit i žákovi – velmi často jej žáci ve škole používají. Pokud si změní heslo žák, je nutné (obzvláště na prvním stupni) tuto informaci sdělit rodičům.