5-denní poznávací zájezd do Anglie: 

Určeno: žákům 7. až 9. tříd;

Termín: 3. – 7. 4. 2023 ;

Cena: 7 490 Kč (platba je ve dvou zálohách + doplatek) ;

Cena zahrnuje ubytování a stravu dle uvedeného typu a standardu, přepravu Eurotunelem či trajektem, dopravu klimatizovaným autobusem, pojištění, průvodce po celou dobu konání akce.

PROGRAM:

1. den Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, tranzit SRN, Belgie, Francie.  

2. den   V ranních hodinách přeprava do Velké Británie.  

Poznávání Londýna zahájíme vyhlídkovou jízdou lanovkou přes Temži, ze které se nám naskytne neobvyklý pohled na O2 Arénu a severní Greenwich. Následuje přejezd nadzemní dráhou (DLR) kolem nejmodernější čtvrtě Docklands až do oblasti City of London Tower of London (bývalé královské sídlo, vězení a popraviště, dnes výstava královských korunovačních klenotů a historických zbraní), přes Tower Bridge, podíváme se také k bitevnímu křižníku HMS Belfast, od kterého budeme mít výhled na nejmodernější stavby podél Temže (např. Gherkin – okurka nakládačka či Shard – nejvyšší stavba Velké Británie s 310 m). Na závěr dne navštívíme Greenwich – předměstí Londýna známé po celém světě díky nultému poledníku, který prochází zdejším královským parkem; zamáváme Cutty Sark – svého času nejrychlejší plachetnice na světě, která brázdila oceány od roku 1869 a převážela čaj z dalekého orientu, kolem Royal Naval College (Námořní akademie) a Maritime Museum (Britské námořní muzeum) dojedeme až ke Královské observatoři (Royal Observatory), kde náš den bude končit.   

V podvečer setkání s hostitelskými rodinami, ubytování v okolí Brightonu.  

  3. den   Portsmouth – námořní základna Velké Británie, historické doky s budovami z 18. století, Královské námořní muzeum, historické lodi HMS Victory (vlajková loď lorda Nelsona z bitvy u Trafalgaru), HMS Warrior (první parou poháněná válečná loď na světě) a vrak Mary Rose (vlajková loď krále Jindřicha VIII.). Návštěva Spinnaker Tower – 170 m vysoká moderní věž ve tvaru lodní plachty. Rychlovýtahem vyjedete na vyhlídkovou plošinu umístěnou 100 m nad mořem, část podlahy je prosklená. Nádherný výhled na celý přístav a ostrov Isle of Wight. ). Poté nás čeká vyhlídková plavba lodí podél přístavu. Při procházce po pobřeží možno spatřit malé pevnůstky z dob Napoleonských válek, obrovské trajekty a vznášedla spojující pevninu s ostrovem Wight.   

  Arundel Castle – hlavním lákadlem v Arundelu je místní, původně normanský hrad, který je již po sedm staletí rodovým     sídlem vévodů z Norfolku, po právu bývá přezdívám „Malým Windsorem“, současná podoba hradu je převážně z 19. století, ale malebný, středověký vzhled byl zachován. Při prohlídce si nesmíme nechat ujít úžasnou zahradu, kterou nechal zrekonstruovat současný vévoda a kde jsou všechny fontány, sloupoví a budoáry zhotoveny ze dřeva, a také levitující zlatá koruna na chrlící fontáně je náramná, poté navštívíme Fitzalan Chapel ze 14. století a plni zážitků se vrátíme do rodin. (vstupné 12 GBP) Ubytování v hostitelských rodinách.  

  4. den  Londýn – hned po ránu se projedeme lodí po Temži a během plavby si prohlédneme nejznámější památky Londýna. Z loďky vyskočíme v oblasti Westminsteru, kde se projdeme kolem budov Parlamentu s věhlasným Big Benem, nasměřujeme se k Westminster Abbey, kde jsou již od časů Viléma Dobyvatele korunováni panovníci Anglie. Odtud nás čeká St.James‘s Park, kterým dojdeme k sídlu královské rodiny Buckingham Palace. Vyfotíme si památník „Královny Matky“ a vydáme se přes třídu The Mall na Trafalgar Square, jemuž vévodí Nelsonův sloup s fontánami, a kde Angličané vítají nový rok. S Londýnem se rozloučíme v samém centru zábavy na Leicester Square, které je vstupní branou do Čínské čtvrti Soho a Covent Garden. Ve večerních hodinách přeprava do Francie.   

   5. den   V odpoledních hodinách návrat zpět do ČR.  

Cena: 7 490,- Kč/osoba   

cena je platná při počtu min. 45 účastníků   

 CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, eurotunel/trajekt, 2 noci ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, večeře), průvodce, komplexní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, proti stornu zájezdu a připojištění na covid19, mapy navštívených míst  

 CENA NEZAHRNUJE: vstupné (bude upřesněno), kapesné (cca 40 GBP), drobná eura na WC (při tranzitu)             

 Změna programu vyhrazena  

Ubytování: v hostitelských rodinách s plnou penzí, (snídaně a večeře v rodinách, obědový balíček) 

ZÁVAZNÉ přihlášky odevzdat do 14.10. 2022