PODÍVEJTE SE, jak si naši prvňáčci užili masopustní dopoledne. Nejdříve jsme hádali názvy masek, za které jsme se převlékli. Seznámili jsme se s historií masopustu, se zvyky našich předků a ukázali si jednotlivé maškary (Laufr, Slaměný, Kobyla atd.). Český jazyk i matematiku jsme opakovali pomocí masopustních pracovních listů. Po svačině nás čekala bojovka s tajenkou a masopustní rej plný písniček a tancování. Koblihy a povidlové rohlíčky byly sladkou tečkou na konci našeho projektového dne.

PODÍVEJTE SE i na žáčky v pohybu.

Za pohoštění děkujeme rodičům a naší paní asistentce Lence.

Za první třídy Z. Vacková a P. Strnková