Podívejte se, jak jsme trávili listopad ve ŠD 3. tříd a ŠK.

Tento měsíc jsme si povídali o stromech, lesu a zvířátkách, které v něm žijí. Také jsme pečovali o své zdraví, třídili potraviny na zdravé a nezdravé, upevňovali si zásady správné hygieny a seznamovali se s částmi lidského těla. Nezapomněli jsme ani na svátek sv. Martina, kdy jsme si povídali o tradicích a pranostikách spojených s tímto svátkem. Tvořili jsme pomocí rozmazávání křídy Martinova bílého koně, dále závěsné stromečky z barevného papíru a vánoční anděly, které věnujeme babičkám a dědečkům na LDN v rámci akce „Krabička úsměvu“.

Nyní se už pomalu začínáme těšit na Vánoce.

Vychovatelky ŠD 3. tříd a ŠK

Pavlína Zmítková a Štěpánka Mocková