Náš týdenní vzdělávací kurz s názvem Diverse Classroom: Facing Upcoming Challenges v rámci evropského programu Erasmus+ v italské Florencii jsme zahájily v pondělí 20. května. Program úvodního dne se nesl v seznamovacím duchu a prezentací našich škol. Spolu s námi se kurzu účastnily kolegyně z Německa, Portugalska a Španělska. Naší lektorkou byla Sheila Corwin., rodilá Američanka žijící v Itálii s mnoha osobními zkušenostmi s vedením nesourodých tříd. Sheila nás seznámila s průběhem kurzu a s konkrétními metodami, jak úspěšně pracovat s žáky v Diverse Classroom. Zároveň nám dala užitečné tipy, co bychom neměly ve Florencii minout.

Kromě výukových bloků bylo zajímavé pohovořit s kolegyněmi z jiných zemí ohledně konkrétních aspektů vzdělávání v daných státech. Mnohé skutečnosti pro nás byly velmi překvapivé. Odnesly jsme si i od kolegyň spoustu nápadů a zkušeností.

Naprosto senzační byla taneční lekce andulusijského národního tance Flamenco, kterou pro nás připravily kolegyně ze Španělska. Opravdu se zde sešla velmi příjemná parta pedagogů, kteří zůstávají nadále v kontaktu.

Díky této příležitosti jsme mohly nahlédnout do vzdělávacích systémů jiných zemí, získaly užitečné tipy do výuky diverzní třídy tak, aby byli všichni žáci začleněni a nikdo nebyl vyčleněn, navázaly nová přátelství a čile konverzovaly v anglickém jazyce. Také navštívily mnohé památky   okouzlující Florencie – kolébku světové renesance, města překypujícího památkami, společně s naší třídou absolvovaly výlet do Pisy a poslední den, 25. května, navštívily historické centrum Bologne. Podívejte se:

Na závěr patří dík vedení školy a Evropské unii za možnost se tohoto kurzu zúčastnit a získat tak cenné zkušenosti.

Jana Reiszová, Jitka Vrchovská

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo DZS. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.