celostátního programu základních a středních škol zabývajících se ekologickou/environmentální výchovou.