V dubnu jsme měli zase napilno. Hned na začátku měsíce jsme oslavili svátky jara – Velikonoce (FOTA). Připomněli jsme si jednotlivé velikonoční dny, naučili se velikonoční koledu, vyrobili si několik velikonočních výrobků.

Po Velikonocích jsme se věnovali velmi důležitému tématu – dopravní výchově (FOTA). Zopakovali si bezpečnost a na vycházce se učili dopravní značky. Čekala na nás také beseda s PČR. Dozvěděli jsme se mnoho důležitých, ale i zajímavých informací.

Mimo jiné jsme stihli plavání v Hořicích (FOTA), a také jsme pomáhali přírodě (FOTA). Společnými silami jsme uklidili odpadky v okolí školy a přispěli tak k lepšímu životnímu prostředí.

Konec měsíce jsme zakončili čarodějným rejem na školním hřišti (FOTA).

Za družinu 1.tříd, Jana Beranová a Eliška Kmínková.