V posledním květnovém týdnu absolvovaly obě čtvrté třídy BESIP dopravní výchovu. Program pod vedením paní Lenky Kalugin Drobné z novobydžovského Domu dětí a mládeže proběhl na dopravním hřišti. Dozvěděli jsme se informace k bezpečnému pohybu po komunikacích, povinnou i doporučenou výbavu jízdního kola i základní pravidla silničního provozu. Dětem byl k dispozici i městský strážník, ten děti poučil o dopravních značkách a správném chování cyklisty. Všichni si pak jízdu po připraveném hřišti vyzkoušeli. Nakonec na žáky čekal závěrečný test ze všech získaných znalostí a úspěšní řešitelé obdrželi průkaz cyklisty. Na fotografie se podívejte ZDE.