Zveme všechny malé i velké fotografy do naší soutěže!

Můžete fotit fotoaparátem či mobilem.

Nejzajímavější fotky budou vyhodnoceny!

Fotografii (pouze jednu) zasílejte na email: ddm.vrabcova@novybydzov.cz
uveďte jméno, věk, nejpozději do 30.11. 2022.

Bližší informace na ddm.vrabcova@novybydzov.cz, kontakt: 778 521 829.