Dne 2. května (úterý) 2023 se uskuteční již 15. ročník přespolního běhu ZŠ V. Kl. Klicpery, který se měl konat již v září 2022, ale zasáhla „vyšší moc“ 😉 v podobě nepříznivého počasí.

Zúčastní se všechny třídy, počet běžců není omezen. Naši žáci budou poměřovat síly nejen mezi sebou, ale i s žáky 1. stupně ZŠ Prasek.

Sraz žáků 1. stupně je v 9:00 u předního můstku na lukách. Učí se první hodina, a pak odcházejí žáci se svými učitelkami ze školy. Trať pro 1. stupeň měří přibližně 1000 m. Předpokládaný čas ukončení je v 11:30 hodin.

2. stupeň bude mít sraz na lukách ve 12:45, tj. vyučování končí po čtvrté hodině, pak je čas na oběd a odchod ze školy je ve 12:30 s třídními učitelkami. Trať pro 2. stupeň měří přibližně 1500 m. Přepokládaný čas ukončení je ve 14:30.

Každá třída dostane kartičky, běžci si je vyplní a třídní učitelky je vezmou s sebou na luka. Nejlepší závodníci budou ihned po ukončení běhu odměněni diplomy a sladkou odměnou.

Zvolte prosím vhodné oblečení i obuv úměrně k počasí. Na co největší účast v tomto již tradičním běhu se těší všichni organizátoři této akce.

Zrušení akce v případě nepříznivého počasí vyhrazeno.

Petr Mikšíček