Dne 13. 12. se naše tři šesté třídy vydaly na výlet. První zastávka nás čekala v minizoo Stěžery. Počasí nám na začátku výletu příliš nepřálo, takže jsme prohlídku začali u terárií a postupně jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o zvířatech, která v ZOO chovají. Pohladili jsme si agamu vousatou, krajtu královskou a želvu. Podívejte se. … Po velice zajímavé části ve vnitřních prostorách se počasí trošku umoudřilo a my jsme se mohli vydat na prohlídku venkovní části. Pak jsme se rychle přesunuli zpět do autobusu a pokračovali v cestě do Hradce Králové.

Cílem naší cesty v Hradci byla prohlídka Bílé věže. Vzhledem k velikosti naší výpravy jsme výstup absolvovali rozděleni na dvě části, dozvěděli se spoustu nového, prohlédli si osvětlený skleněný model věže ve spodních patrech, zvon Augustin a téměř všichni jsme vyšlapali všech 10 poschodí až k celkovým 72 m výšky věže a prohlédli si Hradec Králové z nejvyšší dominanty města. Cestou dolů jsme posbírali pár odpadlíků a pokračovali k poslednímu bodu výletu. Závěr patřil trhům na náměstí pod věží, kde jsme měli možnost nasát vánoční atmosféru a také se občerstvit. Na to, jak jsme si výlet užili, se podívejte v galerii.