Podívejte se na fotografie z adaptačního pobytu v termínu od 4. do 6. září 2023. Žáci 6. ročníku společně prožili svůj adaptační pobyt v malebném Českém ráji, kde si užili pohostinnosti kempu Eden v Jinolicích. 

Krásné slunečné počasí, které nás provázelo po celý pobyt, umožnilo dětem plně si vychutnat aktivity zaměřené na vzájemné poznávání a budování pozitivních vztahů. Taktické hry zaměřené na spolupráci, sportovní a dovednostní soutěže, turistika a na závěr miniturnaj ve vybíjené, to všechno přispělo k tomu, že se děti lépe poznaly a měly velkou příležitost vytvořit si tým, kde vzájemný respekt a podpora mají hlavní slovo. 

Doufejme, že nám tyto zkušenosti, pozitivní nastavení a spolupráce vydrží i v následujících letech základní školní docházky. 

Velké poděkování patří i Královéhradeckému kraji za podporu v rámci dotačního programu 23SMV07 – Prevence rizikového chování a duševní zdraví žáků. s názvem akce: TY – MY – JÁn 2023

Postřehy žáků:
Setkal jsem se s kamarády, které jsem dlouho neviděl.
Líbilo se mi chození po Prachovských skalách.
Našla jsem si tu přátele.
Budu si pamatovat krásnou krajinu.
Výborně tu vařili. K snídani byla nejlepší bábovka.