Podívejte se na fotografie. V úterý 31. října zavítaly obě 3. třídy v rámci učiva prvouky do bydžovského muzea. Zde nás přivítal ředitel muzea pan Kohout spolu se svojí kolegyní paní Suchánkovou. Oba nám zajímavě vyprávěli o historii našeho města, prohlédli jsme si spoustu historických předmětů, dozvěděli jsme se o významných osobnostech spojených právě s Novým Bydžovem. Někteří jsme během celé prohlídky i úspěšně vyplnili pracovní listy. Na závěr jsme všichni došlu na bydžovské náměstí, kde jsme si vyslechli vyprávění pana Kohouta o bydžovské radnici a spořitelně, a také o významu morového sloupu téměř uprostřed náměstí. Historické dopoledne se nám moc líbilo a muzeu moc děkujeme.