15. ročník přespolního běhu KLICPERKY aneb „Běhá celá škola“ plánujeme uskutečnit v úterý 27.  září 2022.

Účastní se všechny třídy školy, počet běžců není omezen. Naši žáci na 1. stupni budou jako tradičně poměřovat síly nejen mezi sebou, ale i s žáky 1. stupně ZŠ Prasek. Hodnotit se budou nejen jednotlivci, ale i třídy podle úspěšnosti nejlepších tří chlapců a nejlepších tří dívek.

Sraz žáků 1. stupně je v 9:00 h u předního můstku na lukách. Učí se první hodinu a pak odcházejí žáci s učitelkami ze školy. Trať pro 1. stupeň měří 1000 m. Předpokládaný čas ukončení je v 11:30 hodin.

2. stupeň bude mít sraz na lukách ve 12:45 hodin, tj. vyučování končí po čtvrté hodině, pak je čas na oběd a odchod ze školy je ve 12:30 hodin s třídními učiteli. Trať pro 2. stupeň měří 1500 m. Přepokládaný čas ukončení je ve 14:30 hodin.

Každá třída dostane kartičky, běžci si je vyplní a třídní učitelé je vezmou s sebou na luka. Nejlepší závodníci budou ihned po ukončení běhu odměněni diplomy a sladkou odměnou.

Zvolte prosím vhodné oblečení i obuv úměrně k počasí. Na co největší účast v tomto již tradičním běhu se těší všichni organizátoři této akce.

Petr Mikšíček