V pátek 7. října 2022 se ve školním klubu sešli zástupci 5. až 9. tříd Parlamentu Klicperky. Probrali jsme následující témata a domluvili jsme den, který budeme využívat ke schůzkám.

  1.  Složení nového Parlamentu Klicperky, foto;
  2.  Termín konání schůzek (den) – úterý 9:35;
  3.  Stanovy Parlamentu Klicperky;
  4.  Třídění odpadu ve třídě – krabice na papír, plasty. Naplněné  krabice bude služba ve třídě odnášet do kontejneru;
  5.  Připravit náměty na akce, které bude třída pořádat.