PODÍVEJTE SE, jak se nejdříve žáci zamýšleli nad zdravým životním stylem s paní Drobnou, lektorkou Zdravé Pětky, která je seznámila se zásadami zdravé stravy. Poté své nabyté znalosti převedli do praxe, a to když začali připravovat zdravé svačinky. A tak se zanedlouho na stolech objevily nejrůznější druhy pomazánek, zelenina, ovocný salát či ovesné lívanečky. Mňam. Další částí programu byla i práce ve skupině, kdy šesťáci zjišťovali a zpracovávali informace o vitamínech a minerálních látkách. Výsledkem byly zajímavé plakáty. Tento projektový den nakonec žáci zakončili pohybem na školním hřišti, který ke zdravému stylu patří.  

 

Třída 6. A, 6. B a 6. C