Paměť národa je největší organizací v Evropě, která shromažďuje vzpomínky pamětníků z 2. světové války a následujícího období. A právě sem se dne 26. 1. 2023 vydaly třídy 8.B a 8. C (FOTO) se svými třídními učitelkami L. Vopálkovou a J. Kubánkovou doprovázeni paní asistentkou L. Tomáškovou.

Expozice je rozdělena do dvou částí.

V části věnované 2. sv. válce jsme dostali sluchátka a tablet, pomocí kterého jsme skenovali kódy. Pak se nám zobrazil záznam výpovědi pamětníka, dokument či mapa nebo jsme pracovali s 3D materiálem.

Průběžně jsme plnili i vědomostní kvízy.

Po svačině nás čekala část věnovaná 50. letům. Seznámili jsme se s osudem pamětníka Jiřího Kovaříka. Na jeho příběhu jsme se dozvěděli o nelehkém životě lidí v této době, podrobněji jsme poznali život vězňů v temnici. Také jsme si vyzkoušeli, jak psát krátký moták.

Rovněž jsme si vyslechli audiozáznam pana Kovaříka a vyplnili pracovní list.

Akce se nám velice líbila, protože pomocí moderních technologií jsme mohli nahlédnout do minulosti a lépe pochopit tuto složitou dobu.

žáci 8.C