V pátek 6. října 2023 se poprvé sešli zástupci 5. až 9. tříd Parlamentu Klicperky. Po úvodním představení všech zástupců jsme se seznámili se se stanovami a cílem našich schůzek. Žáci si prostřednictvím ankety vyberou čtvrtek nebo pátek jako den našich pravidelných měsíčních setkání. Se zástupci z řad žactva se budou setkávání účastnit Irena Doležalová, Pavlína Zmítková a Romana Řehořková.