PODÍVEJTE SE, jak se v úterý 22. 11. 2022 šesté ročníky vydaly na exkurzi do hradecké Hvězdárny a planetária. V rámci výuky zeměpisu žáci prozkoumávali vesmír a oblohu z bližší perspektivy. Byl pro nás připraven velmi pestrý program. V jeho první části bylo možné pozorovat hvězdy, kterých na samotné obloze bylo 3500. Následně jsme se proletěli vesmírem a poznávali jednotlivé planety. Poslední část v planetáriu byla věnována filmu, který přiblížil okamžik vypuštění sond Voyager do vesmíru. Po ukončení projekce následoval přesun k dalekohledu. Celá exkurze byla zakončena v hale, kde bylo možné zjistit naši váhu na jednotlivých vesmírných tělesech či nakoupit si upomínkové předměty.

Závěrem nutno říci, že se úterní dopoledne vydařilo a žáci si odnesli řadu nových poznatků o sluneční soustavě.

Třídní učitelky 6. tříd