Žáci, kteří si v letošním školním roce vybrali volitelný předmět olejomalba a jiné výtvarné techniky se ve dnech 3. a 10. října vydali do Galerie u sv. Jakuba na Metličany. Navštívili jsme výstavu Otakar Nejedlý a jeho žáci. Zaujaly nás obrazy české krajiny, ale i krajiny z Francie, Korsiky a z Jadranu. Naše poděkování patří panu Janu Benešovi, který nás výstavou provedl. Na fotografie se můžete podívat zde.