Již potřetí jsme ve spolupráci s žákovským parlamentem vyhlásili celoškolní akci „Ukliďme si před svým prahem…“, kterou již můžeme právem nazvat tradiční. Stejně jako v předchozích ročnících naši nejmenší školáčci i zkušenější druhostupňáci v průběhu května vyráželi na obhlídku svého bližšího či širšího okolí a poté i uklízeli vybraná veřejná prostranství. Svou prospěšnou činnost pak zdokumentovali fotografiemi s doprovodným textem či krátkým videem. Vznikla tak originálně zpracovaná dílka. Nejzajímavější práce žáků prvního i druhého stupně byly po zásluze odměněny. Můžeme tak třeba vyzdvihnout kolektivní práci našich nejmenších žáčků z 1. A či pochválit hojné zapojení žáků 6. A.

Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a naše okolí tak zbavili nepořádku a převedli tak své teoretické znalosti o ochraně přírody v praxi. 

1. A

F. Schovánek 6. A