Motto „Společně pro čistší prostředí – úklid okolí školy se stal společným úsilím všech třídních kolektivů“

Po úspěšném třetím ročníku akce „Ukliďme si před svým prahem…“ jsme se rozhodli pro inovaci a zaměřili se na blízké okolí naší školy.

V průběhu dvou týdnů se žáci všech třídních kolektivů (Podívejte se:) podíleli na  jediném cíli – udělat náš prostor kolem školy čistším a přívětivějším. Bylo skvělé vidět, jak se děti spojily a pracovaly ruku v ruce na zlepšení našeho prostředí.

Každá třída měla svou přidělenou oblast, kterou měla vyčistit. Od trávníků a záhonů po chodníky a hřiště. Žáci se chopili rukavic, nářadí a pytlů na odpadky a začali s nadšením pracovat. Nebylo to jen o fyzické práci, ale také o pochopení – děti se zároveň učily o důležitosti čistého prostředí, významu zeleně, recyklace, třídění odpadů a ochraně životního prostředí.

Během několika dnů se naše školní okolí proměnilo. Odpadky byly správně uloženy do odpadkových košů nebo vytříděny, trávníky byly vyhrabány, chodníky zameteny a zbaveny nečistot a záhony byly připraveny na novou výsadbu. Bylo nádherné vidět, jak naše společné úsilí přineslo tak pozitivní výsledky. Naše pomoc životnímu prostředí však touto akcí nekončí. Další příležitost budou mít některé třídní kolektivy zanedlouho, například v rámci projektu Dne Země.                                                                                                  Irena Doležalová