PODÍVEJTE SE, jak se poslední listopadové pondělí vydali naši třeťáčci na exkurzi do cukrovaru v Českém Meziříčí, kde si obohatili učivo prvouky a teorii si zažili v praxi 😊.

V cukrovaru se podívali na plac i do provozu, poznali proces výroby od přivezení řepy až k samotnému cukru, zjistili, že v cukrovaru se kromě cukru vyrábí i líh, bioplyn a peletky sloužící jako krmivo pro zvířata nebo že voda, která se používá, se do rybníků a řeky vrací nakonec čistší, než byla.  Dozvěděli se ale i spoustu dalších zajímavostí a překvapivě zjistili, že nejsou řízky jako řízky. Ze všeho nejvíc si ale děti užily ochutnávky, po kterých se někteří olizovali ještě cestou domů 😊.

Jana Krejčová, třídní učitelka 3. A