Dne 18. srpna 2023 vstoupila do manželství s Martinem Hruškou naše milá kolegyňka Michaela Mrázková (třídní učitelka 4. A ve školním roce 2022 – 2023). Její nové jméno bude Michaela Hrušková.

Novomanželům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody na jejich manželské pouti.  😛